O nas

DGI Concepta - to projekt oparty o dotychczasowe, ponad dziesięcioletnie doświadczenia  i sukcesy spółki DGI. Dzięki połączeniu doświadczeń i wiedzy jej założycieli, powstała firma świadcząca kompleksowe usługi obrotu i zarządzania wierzytelnościami

Zarząd

  • Artur Iwanicki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Marchewicz - Wiceprezes Zarządu

Misja

Naszą misją od początku istnienia jest:

?Zapewnienie naszym Klientom bezpiecznego obrotu gospodarczego oraz utrzymanie wysokiej płynności finansowej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej"

Realizujemy tę misję poprzez:

  • Oferowanie szerokiej gamy rozwiązań z zakresu zarządzania wierzytelnościami, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów izmieniającej się sytuacji gospodarczej
  • Profesjonalną i miłą obsługę, z formalnościami ograniczonymi doniezbędnego minimum
  • Pełną i bieżącą informację dotyczącą zleconych i prowadzonych spraw
  • Doradztwo finansowe, prawne i ekonomiczne we wszystkich zagadnieniach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami
  • Ciągły rozwój wiedzy i umiejętności naszych pracowników, zwykorzystaniem nowoczesnych technik szkoleniowych
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii, gwarantujących szybkość i jakość realizowanych zleceń